Video nadzor prometa

Sistem video nadzora prometa vsebuje vrsto kamer, vrtljivih in fiksnih, iz katerih analogen video signal vodimo po koaksialnih kablih do optičnih video oddajnikov in od tu po več kilometrov dolgih enorodovnih optičnih vlaknih do pogonske centrale.

Tam s pomočjo optičnega video sprejemnika sprejmemo signal in ga zopet preko koaksialnega kabla predamo naprej. Sledijo kodirniki (Encoder), ki nam analogni video signal pretvorijo v kompresiranega oziroma kodiranega digitalnega.

Od tu naprej potuje en signal na snemalnik, ki snema zgodovino za preteklih sedem dni, drugi signal pa potuje po Ethernet omrežju na več kilometrov oddaljeno drugo stran, kjer se nahaja nadzorni center.

 

Za potrebe stenskega prikazovalnika in analognih monitorjev se v nadzornem centru nahajajo dekodirniki, ki nam omogočijo pretvorbo iz digitalnega video signala nazaj v analognega.

Prav tako se tu nahaja nadzorna delovna postaja, ki je po eni strani tudi programski dekodirnik in operaterju omogoča enostaven pregled in nadzor prikazovanja živega videa, krmiljenje stenskega prikazovalnika, krmiljenje vrtljivih kamer in pregled video posnetkov ter alarmov.

Poleg tega operaterja naš sistem opozarja na alarme, ki jih prejema iz vzporednega ADP (avtomatska detekcija prometa) sistema, z opozorili in prikazom videa iz kamere, kjer je bil detektiran oziroma zaznan alarm.

Obenem se alarm zapiše v bazo ter se naredi posnetek za kasnejše potrebe.