Avtomatska detekcija prometa

Sistem je namenjen spremljanju prometa in alarmnih stanj v predorih ali prometnih križiščih. Detekcija zaznava:

  • ustavljena vozila
  • nasproti vozeča vozila
  • spremembe hitrosti
  • zadimljenost na vozišču
  • pešce
detekcija_pesca
Primer detekcije pešca v predoru
detekcija_vozila
Primer detekcije ustavljenega vozila v predoru

V križiščih je možno tudi krmiljenje semaforjev glede na gostoto prometa, oz. prometne dogodke.

Promet nadzorujejo video kamere, ki so nameščene v predorih. Aplikacija za avtomatsko detekcijo prometa prikazuje podatke in alarme, ki jih dobi iz posebnih računalnikov, na katere so priklopljene analogne video kamere. Izvaja se lahko na več računalnikih, ki so med seboj povezani na način ethernet povezave. Na vseh računalnikih se izvaja podobna programska oprema. Na zadnjem računalniku – strežniku pa se periodično kopirajo podatki iz ostalih računalnikov, tako da služi kot podatkovno skladišče. Na ostalih računalnikih imamo tekoče podatke le za zadnji mesec. Aplikacija omogoča grafični prikaz alarmov za vsak odsek, ki ga pokriva določena kamera. Shranjene podatke lahko pregledujemo, razvrščamo in združujemo po različnih kriterijih.

Detekcijska kartica
Detekcijske kartice montirane v ohišju

Avtomatski detektor prometa je računalnik, ki s pomočjo kompleksnih algoritmov analizira sliko v realnem času in ugotavlja dogodke, kot so: ustavljeno vozilo, vožnja v nasprotni smeri, pešec, nihanje hitrosti vožnje, počasna vožnja, dim, izguba slike itd.

Algoritem v detektorju potrebuje kopico parametrov, ki mu jih moramo nastaviti ob postavitvi kamere. Nastaviti mu moramo tako imenovane cone, s pomočjo katerih detektor prepozna, kaj na sliki je vozni pas in kaj okolica, kakšna je velikost predmetov, katera je pravilna smer vožnje itd. Ko so vsi ti parametri pravilno nastavljeni, je tovrsten detektor sposoben detektirati dogodke z zanesljivostjo 98%.

Blok shema avomatskega detektorja prometa

Na vhodu detektorja je analogni video signal, ki ga najprej pretvori v digitalno obliko. Ko je slika v digitalni obliki, jo analizira v realnem času in v primeru kakšnega dogodka sproži alarm. V omrežje je povezan preko mrežnega izhoda. S stališča kvalitete detektiranja dogodkov je najboljše detektor postaviti čim bližje kameri, vsekakor pred kodiranjem. Tako dobimo na vhodu najboljšo možno kvaliteto slike brez motenj, ki bi lahko vplivale na zanesljivost detekcije.