Time lapse snemanje

Z postavitvijo time lapse snemanja povzemite vaš nekaj dnevni ali dlje trajajoči projekt v nekaj minutnem videu.

S pravilno postavitvitjo kamer visoke ločljivosti zajemamo posnetke v živo na dolečene intervale, katere potem shranjujemo na strežnik in ustvarjamo varnostne kopije.

Time lapse snemanje lahko uporabite za pregled v živo ali kasnejši izdelani posnetek za promocijo vašega podjetja.