Termo detekcijske kamere na primorskem AC kraku

Leto izvedbe: 2021


Število vseh kamer: 10

Pilotni projekt postavitve termo detekcijskih kamer na primorskem kraku med Ravbarkomando in razcepom Gabrk.

Izvedena dela:

– Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
– Sistem Video Nadzora Prometa