Regionalni nadzorni center Kozina

Leto izvedbe: 2018

Izvedena dela:

Prenova in združevanje različnih video sistemov in detekcijskih sistemov v enovit video sistem primorskega AC kraka v RNC Kozini.