Predor Sten

Leto izvedbe: Avgust 2015

Dolžina cevi: 712 m

Izvedena dela:

– Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
– Sistem Video Nadzora Prometa
– Nadzorno Krmilni Sistem
– Javljanje požara
– Prometna signalizacija
– Protivlomna zaščita v PC
– Video optična Prenosna Oprema
– Ethernet Prenosno Omrežje
– Oprema operaterskega prostora
– Oprema pomožnega operaterskega prostora
– Postavitev stenskega prikazovalnika
– Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem