Predor Šentvid - projekt STV

Leto izvedbe: Junij 2008
Dolžina desne cevi: 1490 m
Dolžina leve cevi: 1462 m
Število detekcijskih kamer: 49
Število vrtljivih kamer: 20
Število nazornih kamer: 2
Število vseh kamer: 71

Izvedena dela:

– Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
– Sistem Video Nadzora Prometa
– Video optična Prenosna Oprema
– Ethernet Prenosno Omrežje
– Oprema pomožnega operaterskega prostora
– Sistem Prepoznave Nevarnega Tovora
– Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

Projekt STV (Predor Šentvid)

V letu 2008 je bila zaključena 1-faza izgradnje predora Šentvid, ki je obsegala le levo in desno cev predora, brez uvozne in izvozne cevi na Celovško cesto. Promet je prvič stekel skozi predor 1.7.2008, s tem se je gorenjski avtocestni odsek povezal z Ljubljansko obvoznico in posledično s štajersko in primorsko avtocesto. 2-faza se je zaključila proti koncu leta 2009 in je vsebovala uvozno in izvozno cev na Celovško cesto. Za promet sta biliodprti 19.12.2009. Desna cev predora je dolga 1490m leva pa 1462m.

Naše podjetje Technix je v ta predor vgradilo tri sisteme. To sta sistem Video Nadzora Prometa (VNP), sistem Avtomatske Detekcije Prometa (ADP) in sistem Ethernet Prenosnega Omrežja (EPO).

 

VNP (Video Nadzor Prometa):

V predoru Šentvid je vgrajenih 51 fiksnih kamer in 9 vrtljivih kamer. Dve fiksni in štiri vrtljive kamere pa so vgrajene še pred in za predorom za pregled portalov. Fiksne kamere, montirane na stropu predora se med seboj prekrivajo, tako da ni mrtvih con in je pokritost predora 100%.

 

ADP (Avtomatska Detekcija Prometa):

Sistem detekcije vozil služi zaznavanju stoječih vozil v predoru, nasproti se vozečih vozil, zadimljenosti predora in drugih statističnih podatkov o prometu skozi predora.
    46 fiksnih kamer je povezanih na detekcijske kartice, katere procesirajo analogni video signal in glede na spremembe na vozišču detektirajo določene alarme. Glede na to, da se vse kamere vezane na detekcijo prometa prekrivajo med seboj, se ni mogoče ustaviti v predoru ne da nas nebi zaznalo. Ob ustavljenem vozilu se na semaforjih pred in v predoru avtomatsko prižgejo rumene utripajoče luči, omejitev hitrosti pa se preklopi na 60 km/h. V primeru nasproti vozečega vozila, pa se semaforji postavijo na rdečo luč.

 

EPO (Ethernet Prenosna Oprema):

Sistem EPO je namenjen prenosu vseh podatkov iz elektro niš v predoru, v pogonske centrale pri predoru, oziroma v nadzorni center Dragomelj. V nadzornem centru pa DARS-ovi operaterji 24 ur na dan nadzorujejo dogajanje v prometu in ga po potrebi urejajo.