Predor in pokriti vkop Cenkova - projekt CEN

Leto izvedbe: Oktober 2008
Dolžina desne cevi: 608 m
Dolžina leve cevi: 595 m
Število detekcijskih kamer: 2
Število vrtljivih kamer: 2
Število nazornih kamer: 14
Število vseh kamer: 18

Izvedena dela:

– Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
– Sistem Video Nadzora Prometa
– Nadzorno Krmilni Sistem
– Javljanje požara
– Prometna signalizacija
– Co in vidljivost
– Protivlomna zaščita v PC
– Video Prenosna Oprema
– Ethernet Prenosna Oprema
– Oprema operaterskega prostora
– Oprema pomožnega operaterskega prostora
– Postavitev stenskega prikazovalnika
– Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

Projekt CEN (Predor in pokriti vkop Cenkova)

V letu 2008 se je odprl pokriti vkop in predor Cenkova. S tem se je odprl avtocestni odsek Maribo – Murska Sobota, promet pa je prvič stekel po njej 30.10.2008. Desna cev predora je dolga 608m leva pa 595m.

Naše podjetje Technix je v ta predor vgradilo tri sisteme. To sta sistem Video Nadzora Prometa (VNP), sistem Avtomatske Detekcije Prometa (ADP) in sistem Ethernet Prenosnega Omrežja (EPO).

 

VNP (Video Nadzor Prometa):

V pokritem vkopu in predoru Cenkova je vgrajenih 18 fiksnih kamer. Pred in za predorom pa so postavljene še 4 kamere in sicer 2 fiksni ter 2 vrtljivi. Fiksne kamere, montirane na stropu predora se med seboj prekrivajo, tako da ni mrtvih con in je pokritost predora 100%.

 

ADP (Avtomatska Detekcija Prometa):

Sistem detekcije vozil služi zaznavanju stoječih vozil v predoru, nasproti se vozečih vozil, zadimljenosti predora in drugih statističnih podatkov o prometu skozi predor.
    Prva kamera v levi in desni cevi sta povezani na detekcijske kartice, katere procesirajo analogni video signal in glede na spremembe na vozišču detektirajo določene alarme. Ob ustavljenem vozilu se na semaforjih pred in v predoru avtomatsko prižgejo rumene utripajoče luči, omejitev hitrosti pa se preklopi na 60 km/h. V primeru nasproti vozečega vozila, pa se semaforji postavijo na rdečo luč.

 

EPO (Ethernet Prenosna Oprema):

Sistem EPO je namenjen prenosu vseh podatkov iz elektro niš v pokritem vkopu, v pogonsko centralo pri pokritem vkopu, oziroma v nadzorni center Slovenske Konjice. V nadzornem centru Slovenske Konjice pa DARS-ovi operaterji 24 ur na dan nadzorujejo dogajanje v prometu in ga po potrebi urejajo.