Pokriti vkop Rebernice II - projekt BTR

Leto izvedbe: Avgust 2009
Dolžina desne cevi: 320 m
Dolžina leve cevi: 293 m
Število detekcijskih kamer: 0
Število vrtljivih kamer: 2
Število nazornih kamer: 10
Število vseh kamer: 12

Izvedena dela:

– Sistem Video Nadzora Prometa
– Video Prenosna Oprema
– Ethernet Prenosna Oprema
– Oprema operaterskega prostora
– Postavitev stenskega prikazovalnika

Projekt BTR (Predora Barnica in Podnanos ter pokrita vkopa Rebernice I in Rebernice II)

Leta 2009 se je odprla hitra cesta Razdrto – Vipava in posledično na njej tudi dva pokrita vkopa Rebernice I in Rebernice II ter dva predora Barnica in Podnanos. Dolžine cevi pokritih vkopov in predorov so naslednje: Rebernice I desno 129m, Rebernice I levo 103m, Rebernice II desno 320m, Rebernice II levo 293m, Barnica desno 304m, Barnica levo 283m, Podnanos desno 612m in Podnanos levo 590m. Promet pa je prvič po ceveh stekel 13.8.2009.

Naše podjetje Technix je v ta dva predora in pokrita vkopa vgradilo tri sisteme. To sta sistem Video Nadzora Prometa (VNP), sistem Avtomatske Detekcije Prometa (ADP) in sistem Ethernet Prenosnega Omrežja (EPO).

 

VNP (Video Nadzor Prometa):

V pokritem vkopu Rebernice I so vgrajene 4 fiksne kamere, v pokritem vkopu Rebernice II pa je vgrajenih 8 fiksnih kamer. V predoru Barnica je vgrajenih 8 fiksnih kamer, v predoru Podnanos pa 14 fiksnih kamer in 4 vrtljive kamere. Pred in za vaskim predorom in pokritim vkopompa so postavljene še 4 kamere in sicer 2 fiksni ter 2 vrtljivi kameri. Fiksne kamere, montirane na stropu predorov Barnica in Podnanos se med seboj prekrivajo, tako da ni mrtvih con in je pokritost predora 100%.

 

ADP (Avtomatska Detekcija Prometa):

Sistem detekcije vozil služi zaznavanju stoječih vozil v predoru, nasproti se vozečih vozil, zadimljenosti predora in drugih statističnih podatkov o prometu skozi predor.
    Vse fiksne kamere v predorih Barnica in Podnanos so povezane na detekcijske kartice, katere procesirajo analogni video signal in glede na spremembe na vozišču detektirajo določene alarme. Glede na to, da se vse kamere vezane na detekcijo prometa prekrivajo med seboj, se ni mogoče ustaviti v predoru ne da nas nebi zaznalo. Ob ustavljenem vozilu se na semaforjih pred in v predoru avtomatsko prižgejo rumene utripajoče luči, omejitev hitrosti pa se preklopi na 60 km/h. V primeru nasproti vozečega vozila, pa se semaforji postavijo na rdečo luč.

 

EPO (Ethernet Prenosna Oprema):

Sistem EPO je namenjen prenosu vseh podatkov iz elektro niš v predorih, v pogonske centrale pri predorih, oziroma v nadzorni center Kozina. V nadzornem centru pa DARS-ovi operaterji 24 ur na dan nadzorujejo dogajanje v prometu in ga po potrebi urejajo.