Pokriti vkop Malečnik - projekt VOM

Leto izvedbe: Avgust 2009
Dolžina desne cevi: 185 m
Dolžina leve cevi: 185 m
Število detekcijskih kamer: 2
Število vrtljivih kamer: 2
Število nazornih kamer: 4
Število vseh kamer: 8

Izvedena dela:

– Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
– Sistem Video Nadzora Prometa
– Nadzorno Krmilni Sistem
– Javljanje požara
– Prometna signalizacija
– Protivlomna zaščita v PC
– Video optična Prenosna Oprema
– Ethernet Prenosno Omrežje
– Oprema operaterskega prostora
– Oprema pomožnega operaterskega prostora
– Postavitev stenskega prikazovalnika
– Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

Projekt VOM (Predor Vodole in pokriti vkop Malečnik)

V letu 2009 se je odprla mariborska obvoznica in posledično tudi pokriti vkop Malečnik in predor Vodole. Tako smo dobili direktno avtocestno povezavo Celje – Šentilj oz. Celje – Murska Sobota. Pokriti vkop malečni je dolg 185m, predor Vodole pa 250m.

Naše podjetje Technix je v ta predor in pokriti vkop vgradilo tri sisteme. To sta sistem Video Nadzora Prometa (VNP), sistem Avtomatske Detekcije Prometa (ADP) in sistem Ethernet Prenosnega Omrežja (EPO).

 

VNP (Video Nadzor Prometa):

V pokritem vkopu Malečnik in tudi v predoru Vodole so vgrajene po 4 fiksne kamere. Pred in za predorom in pokritim vkopom so postavljene še 4 kamere in sicer 2 fiksni ter 2 vrtljivi kameri. Fiksne kamere, montirane na stropu predora se med seboj prekrivajo, tako da ni mrtvih con in je pokritost predora 100%.

 

ADP (Avtomatska Detekcija Prometa):

Sistem detekcije vozil služi zaznavanju stoječih vozil v predoru, nasproti se vozečih vozil, zadimljenosti predora in drugih statističnih podatkov o prometu skozi predor.
    Prva kamera v levi in desni cevi pokritega vkopa in predora sta povezani na detekcijske kartice, katere procesirajo analogni video signal in glede na spremembe na vozišču detektirajo določene alarme. Ob ustavljenem vozilu se na semaforjih pred in v predoru avtomatsko prižgejo rumene utripajoče luči, omejitev hitrosti pa se preklopi na 60 km/h. V primeru nasproti vozečega vozila, pa se semaforji postavijo na rdečo luč.

 

EPO (Ethernet Prenosna Oprema):

Sistem EPO je namenjen prenosu vseh podatkov iz elektro niš v pokritem vkopu in predoru, v pogonsko centralo pri pokritem vkopu, oziroma v nadzorni center Slovenske Konjice. V nadzornem centru Slovenske Konjice pa DARS-ovi operaterji 24 ur na dan nadzorujejo dogajanje v prometu in ga po potrebi urejajo.