Projekti

AC odsek Vransko - Blagovica

Leto izvedbe: Avgust 2005 Izvedena dela:
dolžina trase 24 km - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 0 - Video optična prenosna oprema
število vrtljivih kamer 22 - Ethernet Prenosno Omrežje
število vseh kamer 22 - Postavitev stenskega prikazovalnika
- Navezava na Sistem za Nadzor in Vodenje Prometa

 

AC odsek Vransko - Blagovica