Projekti

AC odsek Šmartno - Brezovica

Leto izvedbe: Januar 2008 Izvedena dela:
dolžina trase 13 km - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 0 - Video optična prenosna oprema
število vrtljivih kamer 19 - Ethernet Prenosno Omrežje
število vseh kamer 19 - Postavitev stenskega prikazovalnika
- Navezava na Sistem za Nadzor in Vodenje Prometa

 

AC odsek Šmartno - Brezovica