Projekti

AC odsek Divača - Sermin

Leto izvedbe: November 2004 Izvedena dela:
dolžina trase 24 km - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 0 - Ethernet Prenosno Omrežje
število vrtljivih kamer 19 - Postavitev stenskega prikazovalnika
število vseh kamer 19 - Navezava na Sistem za Nadzor in Vodenje Prometa

 

AC odsek Divača - Sermin