Projekti

Predor Trojane - projekt TPV

Leto izvedbe: Avgust 2005 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 2841 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 2931 m - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 75 - Video optična Prenosna Oprema
število vrtljivih kamer 14 - Ethernet Prenosno Omrežje
število nazornih kamer 6 - Oprema operaterskega prostora
število vseh kamer 89 - Oprema pomožnega operaterskega prostora
- Postavitev stenskega prikazovalnika
- Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

 

Predor Trojane