Projekti

Predor Šentvid - projekt STV

Leto izvedbe: Junij 2008 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 1490 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 1462 m - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 49 - Video optična Prenosna Oprema
število vrtljivih kamer 20 - Ethernet Prenosno Omrežje
število nazornih kamer 2 - Oprema pomožnega operaterskega prostora
število vseh kamer 71 - Sistem Prepoznave Nevarnega Tovora
- Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

 

Predor Šentvid