Projekti

Pokriti vkop Rebernice II - projekt BTR

Leto izvedbe: Avgust 2009 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 320 m - Sistem Video Nadzora Prometa
dolžina leve cevi 293 m - Video Prenosna Oprema
število detekcijskih kamer 0 - Ethernet Prenosna Oprema
število vrtljivih kamer 2 - Oprema operaterskega prostora
število nazornih kamer 10 - Postavitev stenskega prikazovalnika
število vseh kamer 12

 

Pokriti vkop Rebernice II