Projekti

Pokriti vkop Rebernice I - projekt BTR

Leto izvedbe: Avgust 2009 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 129 m - Sistem Video Nadzora Prometa
dolžina leve cevi 103 m - Video Prenosna Oprema
število detekcijskih kamer 0 - Ethernet Prenosna Oprema
število vrtljivih kamer 2 - Oprema operaterskega prostora
število nazornih kamer 6 - Postavitev stenskega prikazovalnika
število vseh kamer 8 - Sistem Prepoznave Nevarnega Tovora

 

Pokriti vkop Rebernice I