Projekti

Predor Podnanos - projekt BTR

Leto izvedbe: Avgust 2009 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 612 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 590 m - Sistem Video Nadzor Prometa
število detekcijskih kamer 14 - Video Prenosna Oprema
število vrtljivih kamer 6 - Ethernet Prenosna Oprema
število nazornih kamer 2 - Oprema operaterskega prostora
število vseh kamer 22 - Postavitev stenskega prikazovalnika
- Sistem Prepoznave Nevarnega Tovora
- Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

 

Predor Podnanos