Projekti

Predor Podmilj - projekt TPV

Leto izvedbe: Avgust 2005 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 621 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 613 m - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 16 - Video optična Prenosna Oprema
število vrtljivih kamer 4 - Ethernet Prenosno Omrežje
število nazornih kamer 2 - Oprema operaterskega prostora
število vseh kamer 22 - Oprema pomožnega operaterskega prostora
- Postavitev stenskega prikazovalnika
- Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

 

Predor Podmilj