Projekti

Pokriti vkop Močna - projekt MOC

Leto izvedbe: Maj 2008 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 360 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 360 m - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 2 - Daljinsko Vodenje Prometa
število vrtljivih kamer 2 - Video optična prenosna oprema
število nazornih kamer 4 - Ethernet Prenosno Omrežje
število vseh kamer 8

 

Predor Močna