Projekti

Pokriti vkop Malečnik - projekt VOM

Leto izvedbe: Avgust 2009 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 185 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 185 m - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 2 - Nadzorno Krmilni Sistem
število vrtljivih kamer 2 - Javljanje požara
število nazornih kamer 4 - Prometna signalizacija
število vseh kamer 8 - Protivlomna zaščita v PC
- Video optična Prenosna Oprema
- Ethernet Prenosno Omrežje
- Oprema operaterskega prostora
- Oprema pomožnega operaterskega prostora
- Postavitev stenskega prikazovalnika
- Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

 

Pokriti vkop Malečnik