Projekti

Predor Ljubno - projekt LJU

Leto izvedbe: November 2007 Izvedena dela:
dolžina desne cevi / - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 260 m - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 1 - Daljinsko Vodenje Prometa
število vrtljivih kamer 2 - Video optična prenosna oprema
število nazornih kamer 2 - Ethernet Prenosno Omrežje
število vseh kamer 5

 

Predor Ljubno