Projekti

Predor Kastelec - projekt KDK

Leto izvedbe: September 2004 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 2195 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 2303 m - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 52 - Video optična Prenosna Oprema
število vrtljivih kamer 8 - Ethernet Prenosno Omrežje
število nazornih kamer 6 - Oprema operaterskega prostora
število vseh kamer 66 - Oprema pomožnega operaterskega prostora
- Postavitev stenskega prikazovalnika
- Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

 

Predor Kastelec