Projekti

Predor Jasovnik - projekt LJV

Leto izvedbe: Junij 2002 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 1633 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 1612 m - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 40 - Video optična Prenosna Oprema
število vrtljivih kamer 5 - Ethernet Prenosno Omrežje
število nazornih kamer 0 - Oprema operaterskega prostora
število vseh kamer 45 - Oprema pomožnega operaterskega prostora
- Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

 

Predor Jasovnik