Projekti

Predor in pokriti vkop Cenkova - projekt CEN

Leto izvedbe: Oktober 2008 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 608 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 595 m - Sistem Video Nadzora Prometa
število detekcijskih kamer 2 - Nadzorno Krmilni Sistem
število vrtljivih kamer 2 - Javljanje požara
število nazornih kamer 14 - Prometna signalizacija
število vseh kamer 18 - Co in vidljivost
- Protivlomna zaščita v PC
- Video Prenosna Oprema
- Ethernet Prenosna Oprema
- Oprema operaterskega prostora
- Oprema pomožnega operaterskega prostora
- Postavitev stenskega prikazovalnika
- Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

 

Predor in pokriti vkop Cenkova