Projekti

Predor Barnica - projekt BTR

Leto izvedbe: Avgust 2009 Izvedena dela:
dolžina desne cevi 304 m - Sistem Avtomatske Detekcija Prometa
dolžina leve cevi 283 m - Sistem Video Nadzor Prometa
število detekcijskih kamer 8 - Video Prenosna Oprema
število vrtljivih kamer 2 - Ethernet Prenosna Oprema
število nazornih kamer 2 - Oprema operaterskega prostora
število vseh kamer 12 - Oprema pomožnega operaterskega prostora
- Postavitev stenskega prikazovalnika
- Navezava na Nadzorni Krmilni Sistem

 

Predor Barnica