Dejavnosti podjetja

Video nadzor tehnoloških procesov in objektov

Sistem služi pregledu ključnih mest proizvodnje (npr. betonarne) in v primeru kakšne napake omogoča operaterju v nadzornem prostoru ogled situacije. Sistem nam poveča varnost poteka proizvodnje, obenem pa nam lahko zmanjša stroške vzdrževanja in zagotavlja video nadzor nad celotnim objektom.

 

Video nadzor okolice
Video nadzor objekta

 

Zajem slik je lahko klasičen preko analogne fiksne ali vrtljive kamere, lahko pa je tudi digitalen (IP kamere).

 

Video nadzor proizvodnje
Vrtljiva kamera
Nadzor okolice objekta

 

V kolikor so kamere analogne, video signal vodimo prek koaksialnega kabla (za daljše razdalje prek optičnega kabla) do sistemskega prstora, kjer se na strežniku izvede pretvorba v digitaliziran format.

 

Prostor z video nadzorno opremo
Video oprema
Nadzor video sistema

 

Zgodovina posnetkov se shranjuje na digitalnem videorekorderju v RAID5 tehnologiji, kar omogoča enostavno menjavo trdih diskov, brez izgube podatkov. Za nadaljni prenos v nadzorni prostor, omrežje podpira, oziroma uporablja Ethernet protokol.

V nadzornem prostoru je za pregledovanje namenjena delovna postaja s dvema monitorjema (na enem je prikaz več kamer v majhni resoluciji, na drugem pa ena v veliki resoluciji)

 

Video nadzorni center
Video nadzorni sistem

 

Pregled slik nekaterih kamer:

Video slika iz kamere 1
Video slika iz kamere 2
Video slika iz kamere 3
Video slika iz kamere 4