Dejavnosti podjetja

Ethernet prenosno omrežje

Pri sistemu video nadzora prometa in ostalih sistemih morajo biti gradniki sistema med seboj povezani z zmogljivim in zanesljivim omrežjem. Takšno omrežje zna v primeru okvare s pomočjo omrežnih protokolov samo vzpostaviti »normalno« stanje oziroma zabeležiti napake in nas na njih opozoriti. Zagotovljen mora biti daljinski dostop, ki nam preko programskih paketov SNMPc, Web Management ali s pomočjo Telnet omogočajo daljinsko popravilo napake in to v najkrajšem času. Prav tako je poskrbljeno za redundantno napajanje omrežnih elementov in pravilno označbo omrežnih kablov, katerih razporeditev mora biti smiselna in urejena, saj le tako lahko fizično napako hitro odkrijemo in odpravimo. Poskrbeti moramo tudi za primerno okolje, v katerem se nahaja omrežna oprema, za kar obstajajo namenske hlajene omare (RACK-i), postavljene v primernih klimatiziranih prostorih.

 

Omrežna oprema v rack omarah

 

Prav tako je pomembno, da z ustreznimi protokoli poskrbimo, za razklenitev zank oziroma redundantnih povezav v omrežju, saj nam te povzročajo nestabilnost MAC naslovnih tabel v stikalih, nenormalno naraščanje broadcast prometa, poleg tega pa naslovnik prejeme multiplicirane okvirje (podatke), kar vodi v zrušenje omrežja.

Ethernet omrežje je ponavadi izdelano na osnovi hrbteničnega obroča s kapaciteto 10Gbit/s. Obročna struktura omrežja zagotavlja visoko zanesljivost in razpoložljivost omrežja tudi v primeru izrednih razmer (upoštevajoč napake na opremi, pretrg kabla...). Za preklop oziroma vzpostavitev »normalnega« stanja je na stikalih vključen protokol EASP – Ethernet Automatic Protection Switching, ki zagotavlja zelo hitre preklope v primeru izpada enega od stikal v zanki ali ob prekinitvi kabla.

Stikala v glavni zanki so stikala Summit X450-24 s 24 10/100/1000 vmesniki. Stikala centralnega obroča so nameščena v nadzornem centru in v vsaki pogonski centrali. Celoten obroč ima funkcijsko definirane ločene navidezne LAN povezave (VLAN-e), od katerih je ena namenjena za prenos video signalov VNP VLAN (video nadzor prometa), medtem ko so preostale namenjene za prenos vseh ostalih podatkov od: ADP (avtomatska detekcija prometa), NKS (nadzorno krmilni sistem), AIS (avtocestni informacijski sistem) in SER VLAN-a (nadzorni ali servisni VLAN). Tu pazimo, da ne prihaja do nepotrebnega prenosa podatkov iz VNP podomrežja v ostala (uporabimo multicast filtering, routing protokole), saj več kot 90 % celotnega prometa predstavlja prav prenos videa in kaj hitro se lahko zgodi, da zaradi nepravilnosti v konfiguraciji omrežja pride do nasičenja in motenega pretoka podatkov v ostalih VLAN-ih.

Stikala Summit X450-24 izvajajo usmerjanje podatkovnega prometa med VLAN-i za celotno omrežje. Za zagotavljanje redundantnosti usmerjanja na stikalih deluje VRRP protokol. V pogonskih centralah so na stikala priključeni kodirniki, video optični sprejemniki in snemalniki. Ker na stikalih zato potrebujemo večje število priključkov, se na vseh lokacijah zato poleg stikala Summit X450 nahaja tudi manjše stikalo Summit 200-24. Med stikali Summit X450 in Summit 200 je izvedena UTP 1Gbit/s povezava, na priključke stikala Extreme Summit 200 pa so priključeni uporabniki (kodirniki, dekodirniki, snemalniki, strežniki, delovne postaje, ...) preko UTP 100 Mbit/s povezave. Omrežje se nadzira in upravlja preko samostojnega nadzornega računalnika, na katerem teče programska oprema SNMPc.

Prav tako je izvedena povezava z zunaj internetnim omrežjem in tunelska povezava do omrežja podjetja Tech-Com. S tem je omogočena neposredna povezava do vseh naprav, ki so priključena na omrežje in možnost daljinski dostop do video prenosne opreme, kodirnikov in ostalih naprav za potrebe hitre odprave manjših napak. Omrežje je načrtovano tako, da omogoča razširitev in priključitev video ter vse ostale pripadajoče opreme.

 

Blok shema avomatskega detektorja prometa