Dejavnosti podjetja

Detekcija prisotnosti vozil v semaforiziranih križiščih in spremljanje prometa

 

TrafiCam X-stream

Za sistem detekcije prisotnosti vozil v križiščih se uporablja detekcijska kamera TrafiCam X-stream. To je integracija IP kamere in detektorja, ki omogoča zaznavanje prisotnosti vozil. Ta inteligentni sistem omogoča detekcijo in pregled premikajočih in stoječih vozil v semaforiziranem križišču. Skozi detekcijske izhode informacijo o prisotnosti vozil posredujemo krmilnemu sistemu prometne signalizacije. Tako je lahko časovno spreminjanje signalizacije bolj dinamično. S tem zmanjšamo čakanje vozil, povečamo prometno pretočnost in zmanjšamo onesnaževanje ozračja.

TrafiCam X-stream

TrafiCam X-Stream detekcija prisotnosti vozil

 

TrafiCam X-stream je IP video detekcijska kamera, od katere lahko vodimo video signal (živo sliko) prek ethernet omrežja do nadzornega centra. Nastavitve in parametriranje je možno na sami lokaciji ali prek oddaljenega dostopa. Nastavljanje je zelo hitro in preprosto, saj je sistem lahko funkcionalen že v nekaj minutah. Poleg tega nam lahko privarčuje kar nekaj stroškov vzdrževanja in instalacij običajnih zank v vozišču.

 

 

FUNKCIJE

PREDNOSTI

TrafiCam X-stream

Primer semaforiziranega križišča z vgrajenimi kamerami TrafiCam

 

Več o TrafiCam X-stream

 

 

 

TrafiCam Collect-R

To je kamera, ki spremlja promet in nam posreduje podatke o hitrosti vozil, zasedenosti vozišča in številu vozil, ločenih po razredih – tovorna, kombinirana, osebna. S postavitvijo navideznih con lahko simuliramo navidezne zanke na posameznih pasovih. Kamera nadzoruje prometno pretočnost.

 

TrafiCam Collect-R

Montirana visoko nad cestiščem omogoča spremljanje prometa na 4 voznih pasih hkrati

 

FUNKCIJE

PREDNOSTI

Več o TrafiCam Collect-R